Εκδρομές εκπαιδευτικές.
Μονοήμερες, Σαββατοκύριακα και Πολυήμερες.
Εκπαίδευση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής