Μιμούμαι κινήσεις. Μαθαίνω να βρίσκω τον ρυθμό. Χορεύω με το ζευγάρι μου.