Ομάδες Εφήβων

Ψυχο - υποστηρικτική ομάδα βιωματικού χαρακτήρα

Θα λειτουργήσουν στο χώρο μας ψυχο – υποστηρικτικές ομάδες βιωματικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

27 Οκτώβριου

10 Νοεμβρίου & 17 Νοεμβρίου

15 Δεκέμβριου &  22 Δεκεμβρίου

5 Ιανουαρίου & 26 Ιανουαρίου

Και ώρες: 13.00 – 14.30μμ