Πρωτοχρονιάτικο Κάμπ με τα Αστέρια

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019

Τα αστέρια μας θα  μείνουν στο σπίτι τους

Μαγικά Αστέρια

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Μουσικοθεατρική μαγεία και μαγικές
κατασκευές

Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019

Πλανητάριο
Το Άστρο των Χριστουγέννων


Καλές γιορτές με υγεία

Κόστος χωρίς μεταφορά: 150 ευρώ
Κόστος με μεταφορά: 200 ευρώ
Πρωτοχρονιά

Βοηθοί μας θα είναι….
Παιδικός Ιανός
Πλανητάριο
Δήμος Δάφνης


Ομάδες Αστέρια
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες ( 4 -5 άτομα)και κάνουν δράσεις με θεραπευτές.
Στο τετράδιο επικοινωνίας γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των δράσεων.
Για όλες τις εξωτερικές δράσεις θα ενημερωθείτε αναλυτικά στα email .