Νέα και Άρθρα

Ομάδες Εφήβων

Θα λειτουργήσουν στο χώρο μας ψυχο – υποστηρικτικές ομάδες βιωματικού χαρακτήρα. Αναλυτικά οι ημερομηνίες: 27 Οκτώβριου 10 Νοεμβρίου & 17 Νοεμβρίου 15 Δεκέμβριου &